PLEN

Moc Pasiaka - Tkactwo świętokrzyskie

Dzisiaj

Moc pasiaka
O projekcieMateriały archiwalne
Warsztaty tkackieTradycyjne krosna
Spółdzielnia Pracy Rękodzieła Ludowego i Artystycznego w Bodzentynie

Powstanie w latach 50 XX w. Spółdzielni Pracy Rękodzieła Ludowego i Artystycznego i jej działalność przyczyniła się do spopularyzowania tradycji wzornictwa ludowego i artystycznego oraz samego Bodzentyna w kraju i za granica (m.in. nagroda w 1979 za zasługi dla Kielecczyzny).

Dziś mało kto zna chlubna historie tej instytucji. Jej obszerny dorobek (ok. 200 wzorów) leży niedostępny zwykłym ludziom w Archiwum Państwowym w Kielcach. Tylko nieliczne pracownice spółdzielni przekazały swoje umiejętności córkom, które próbują wykorzystać tę wiedzę jako uatrakcyjnienie swych gospodarstw agroturystycznych.

Projektem „Moc pasiaka” przywracamy pamięć o dziedzictwie kulturowym jakim jest „Tkactwo Świętokrzyskie” w Bodzentynie poprzez prezentację dorobku Spółdzielni, zaangażowanie młodzieży w odkrywanie lokalnej tradycji i historii, przeprowadzenie warsztatów tkackich oraz wystawę fotografii i innych eksponatów związanych z tkactwem świętokrzyskim.