PLEN

Moc Pasiaka - Tkactwo świętokrzyskie

Odkrywanie lokalnej tradycji

W realizację projektu przywrócenia pamięci o dziedzictwie kulturowym, jakim jest „Tkactwo Świętokrzyskie” w Bodzentynie, żywo zaangażowała się młodzież.

Wyposażona w wiedzę o miejscowej kulturze oraz historii przez pryzmat działalności Spółdzielni Pracy Rękodzieła Ludowego i Artystycznego i tradycji tkactwa w regionie świętokrzyskim, merytorycznie przygotowana do przeprowadzenia wywiadów wyruszyła „w teren” w poszukiwaniu pamiątek zachowanych wśród mieszkańców Gminy Bodzentyn.

Efekty działań terenowych zostały zaprezentowane podczas wystawy „Moc pasiaka” finiszującej projekt.

Ogromnym sukcesem było odnalezienie, skompletowanie i uruchomienie oryginalnego warsztatu tkackiego.