PLEN

Projektem
Moc pasiaka
przywracamy
pamięć
o dziedzictwie
kulturowym
jakim jest
Tkactwo Świętokrzyskie