PLEN

Moc Pasiaka - Tkactwo świętokrzyskie

Warsztaty tkackie

Niezwykle ważnym etapem w odkrywaniu i poznawaniu lokalnej tradycji przez dzieci był cykl warsztatów tkackich.

W przeprowadzenie warsztatów zaangażowały się zarówno współczesne tkaczki, które nazywają siebie twórcami ludowymi, jak również ekspertki odszukane na podstawie dokumentów z archiwalnych. Te ostatnie osobiście pokazały technikę własnych splotów tak pieczołowicie przechowywanych w Archiwum Państwowym.

Warsztaty tkackie przybliżyły młodym osobom wzornictwo „Tkactwa Świętokrzyskiego” oparte na źródłowej tradycji oraz technikę wykonywania tkanin, chodników i kilimów tradycyjnymi metodami na starych krosnach przechowywanych w gospodarstwach agroturystycznych.