PLEN

Moc Pasiaka - Tkactwo świętokrzyskie

Z życia Spółdzielni

Z życia Spółdzielni, zdjęcie 1
Z życia Spółdzielni, zdjęcie 2Z życia Spółdzielni, zdjęcie 3
Z życia Spółdzielni, zdjęcie 4Z życia Spółdzielni, zdjęcie 5
Z życia Spółdzielni, zdjęcie 6Z życia Spółdzielni, zdjęcie 7
Z życia Spółdzielni, zdjęcie 8Z życia Spółdzielni, zdjęcie 9
Z życia Spółdzielni, zdjęcie 10Z życia Spółdzielni, zdjęcie 11
Z życia Spółdzielni, zdjęcie 12Z życia Spółdzielni, zdjęcie 13

Pracownikami Spółdzielni Przemysłu Ludowego i Artystycznego „Tkactwo Świętokrzyskie” w Bodzentynie były głównie kobiety (mężczyźni stanowili około 10% zatrudnionych osób).

Ilość pracowników Spółdzielni stale wzrastała, np. w 1955 roku pracowało w niej 45 osób, w tym pracowników stałych 36 oraz 9 chałupników, zaś w 1980 roku zakład zatrudniał 162 osoby, w tym 132 pracowników stałych oraz 30 chałupników.

Każdy pracownik tkalni był jednocześnie członkiem - udziałowcem Spółdzielni, przyjmowanym na członka przez Radę Nadzorczą po roku pracy.

Życie Spółdzielni wykraczało poza teren tkalni. Cementowały je wspólne wyjazdy i uroczystości oraz twórcza aktywność w działającym przy tkalni Regionalnym Zespole Artystycznym „Przepióreczka”.