PLEN

Moc Pasiaka - Tkactwo świętokrzyskie

Karty katalogu naukowego muzealiów etnograficznych

Poniżej prezentujemy karty katalogu naukowego muzealiów etnograficznych Spółdzielni Przemysłu Ludowego i Artystycznego „Tkactwo Świętokrzyskie”, przechowywane w Archiwum Państwowym w Kielcach.